• ??Ký??- N??? ?????????r? ????? ????? "P?? C????..." ???? ??????????????Q?O????HA? Q????? ??? ??

    Από το Άγιο Όρος…

    Με τη χρήση του ειδικού ξύλου μπάλσα ο Μιχάλης Βασιλόπουλος "έχτισε" Μονές του Αγίου Όρους δίνοντας έτσι τη δυνατότητα,...

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Όλες οι ειδήσεις