κριτήριο

Το κριτήριο του διαχωρισμού

Μετὰ την τελεσίδικη απόφαση του μεγάλου Κριτού, οι άνθρωποι χωρίζονται και κατευθύνονται οι μεν στην άβυσσο, «εις το σκότος...
 • Εγκράτειας

  Θέμα Εγκράτειας

  Γεγονός αναμφισβήτητο είναι ότι, αρκετοί χριστιανοί θέτουν ευκαίρως -  ακαίρως το θέμα της νηστείας. Δεν μπορούν λένε να την κάνουν, ιδίως όταν πρόκειται για τις μεγάλες (τις...
 • το φως

  Το μήνυμα της Κυριακής: Το φως του κόσμου

  Πιο τιμητικός χαρακτηρισμός απ’ αυτόν που δίδει ο Χριστός σ’ αυτούς που θέλουν να τον ακολουθήσουν δύσκολα βρίσκεται: «Υμείς...
 • χριστός

  Το μήνυμα της Κυριακής: Ο ιατρός των ψυχών

  Ο Κύριος στην συνομιλία του με την Σαμαρείτιδα στο πηγάδι του Πατριάρχη Ιακώβ σταματά προς στιγμήν την υψηλή διδασκαλία...
 • ζωή

  Η υπερνίκηση της αμφιβολίας

  Ένα δυστυχισμένο παιδί στέκει αιχμάλωτο μιάς σκληρής κυριαρχίας: της εξουσίας του διαβόλου. Ψυχικά και σωματικά το έχει τσακίσει. Όσοι...
 • θεού

  Ελπίδα και Καταφυγή

  Τέταρτη  Κυριακή των νηστειών και πλησιάζουμε στην Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα, την κορύφωση της επίγειας πορείας και δράσης του...
 • σταυρού

  Το παράδοξο του λογισμού του Σταυρού

  Για όλες τις εποχές ο περί Σταυρού λόγος ήταν ένα πρόσταγμα δύσκολο και έκανε τους ανθρώπους να προβληματίζονται. Ιδιαίτερα...
 • χριστό

  Η συνάντηση με τον Χριστό

  Τήν γνωριμία τοῦ Χριστοῦ μέ τούς πρώτους μαθητές του μᾶς διηγεῖται ὁ εὐαγγελιστής Ἰωάννης σήμερα τήν πρώτη Κυριακή τῶν...
 • ανάγνωσμα

  Ο αληθινός θησαυρός

  Ὁ πόθος ἀποκτήσεως θησαυρῶν συνδέεται μέ κάτι βαθύτερο, μέ τὸ αἴσθημα τῆς ἀσφάλειας, τῆς ἄνεσης, τῆς ἀξιοπρέπειας. Ὁ Κύριος...
 • τάλαντα

  Η αξιοποίηση των χαρισμάτων

  Το μεγαλύτερο μέρος της διηγήσεως της παραβολής των ταλάντων από τον Ευαγγελιστή Ματθαίο περιστρέφεται στη λογοδοσία και τιμωρία του...

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Όλες οι ειδήσεις