Μοναχός προς τον αββά Σισώη: Θέλω να εκδικηθώ!

  • Δόγμα

«Δεν θα ησυχάσω αν δεν εκδικηθώ».

Ένας μοναχός αδικήθηκε από κάποιον άλλο μοναχό και πήγε στον Αββά Σισώη λέγοντάς του:

«Αδικήθηκα από κάποιον μοναχό και θέλω να πάρω εκδίκηση».

Κι ο αββάς του έλεγε:

«Όχι παιδί μου, άφησε την αδικία στο Θεό και ξέρει Αυτός».

Ο μοναχός επέμεινε λέγοντας:

«Δεν θα ησυχάσω αν δεν εκδικηθώ».

Τότε ο γέροντας του είπε: «Έλα, αδελφέ μου, ας προσευχηθούμε».

Κι άρχισε ο γέροντας να λέει: «Κύριε, δεν σε έχουμε πλέον ανάγκη να φροντίζεις για μας. Γιατί μόνοι μας παίρνουμε το δίκιο μας».

Μόλις άκουσε αυτό το λόγο ο μοναχός, έπεσε στα πόδια του γέροντα και είπε: «Συγχώρεσέ με, αββά. Κατάλαβα. Δεν θέλω πλέον να εκδικηθώ τον αδελφό μου. Προσευχήσου στο Θεό για μένα». Έτσι, ο γέροντας με το παράδειγμά του και την προσευχή του έδειξε την μακροθυμία και διόρθωσε τον μοναχό.

TOP NEWS