Γέροντας Αρσένιος ο Ησυχαστἠς: «Όταν λέω την ευχή όρθιος, αισθάνομαι έντονη ευωδία»

  • Δόγμα

Ο Γερο- Παίσιος πολύ θαύμασε, γιατι η ευωδιά της προσευχής προϋποθέτει καθαρά καρδιά, την οποια μοσχοβολά η παρουσία του ενοικούντος Άγιου Πνεύματος

Ο γέροντας Παίσιος στο βιβλίο του «Αγιορείτες πατέρες» αφιερώνει ένα μικρό κεφαλαίο σε μια συνομιλία με τον Γέροντα Αρσένιο. Ο παππούς με απλότητα εκφράζει μια απορία:

-Όταν κάνω κομποσκοίνι όρθιος, αισθάνομαι έντονα ευωδία θεϊκή, όταν λέω την ευχή καθιστός ελάχιστη ευωδία αισθάνομαι.

Παρ` όλο που ήταν ενενήνταπεντε χρονών ο Γέροντας αγωνιζόταν φιλότιμα και συνεχεία πλουτίζονταν πνευματικά, κι ας είχε αποθηκευμένα πολλά πνευματικά κεφαλαία.

Ο Γερο- Παίσιος πολύ θαύμασε, γιατι η ευωδιά της προσευχής προϋποθέτει καθαρά καρδιά, την οποια μοσχοβολά η παρουσία του ενοικούντος Άγιου Πνεύματος

TOP NEWS