Τo «ύδωρ το ζων»

Τo «ύδωρ το ζων» πασχίζη να εύρη ο σύγχρονος άνθρωπος, αγαπητοί μου χριστιανοί, καθ’ όλην την διάρκειαν της ζωής...