Συνάντηση του κόσμου όλου

Η συζήτηση που αύριο θα παρακολουθήσουμε είναι διάλογος Χριστού με δύο διαφορετικούς κόσμους, που μέχρι τότε ήταν σε απαξίωση....

TOP NEWS