Οινος αιώνιος σε ασκούς καινούς

              Με την ευλογία της Αγίας και Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος (έγγραφο Αυτής, υπ’ αριθμ. πρωτ.: 4417/ 15.10.2012)...