λάζαρος

Όσιος Λάζαρος ο Ζωγράφος

Ο Όσιος Λάζαρος από την παιδική του ηλικία, ο οποίος τιμάται σήμερα 17 Νοεμβρίου, ασπάστηκε το μοναχικό βίο.