κλήμης

Άγιος Κλήμης, ο Επίσκοπος Ρώμης

Ο Άγιος Κλήμης, ο οποίος τιμάται σήμερα 24 Νοεμβρίου, ήταν Ρωμαίος αριστοκράτης από βασιλικό γένος, γιος του Φαύστου και...

TOP NEWS