πορφύριος

Ο Όσιος Πορφύριος, ο επίσκοπος Γάζης

Ο Όσιος Πορφύριος, η μνήμη του οποίου τιμάται στις 26 Φεβρουαρίου έκαστου έτους, γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη από πλούσιους και...