• αχαριστίας

    Περί αχαριστίας

    Περί αχαριστίας: Αγαπάς ένα μηδενικό, όταν αγαπάς έναν αχάριστο. (Πλαύτος)

TOP NEWS