• εβδομάδα

    Είχε ο Χριστός αδέλφια – Ένα θέμα που διχάζει

    Ο Χριστός είχε αδέλφια; Αυτό το ερώτημα έχει απασχολήσει πολλούς θεολόγους στο παρελθόν και έχει αποτελέσει σημείο τριβής μεταξύ...
  • χριστός

    Ο Χριστός είχε αδέρφια;

    Ο Χριστός είχε αδέρφια; Αυτό το ερώτημα έχει απασχολήσει πολλούς θεολόγους στο παρελθόν και έχει αποτελέσει σημείο τριβής μεταξύ...