Το πρώτο ορθόδοξο μοναστήρι στην Αυστρία

Τόν Νοέμβριο θά ξεκινήσουν οἱ διαδικασίες ἀδειοδότησης, ἐνῶ παράλληλα ἀναζητεῖται ἀδελφότητα, πού θά ἐπανδρώσει τή Μονή. Οἱ νέοι ὀρθόδοξοι...

TOP NEWS