Νηστεία: Ποιό το νόημα αυτής;

Η λέξη νηστεία είναι σύνθετη και προέρχεατι από το αρνητικό μόριο νη και το ρήμα εσθίω, που είναι...

TOP NEWS