ακυλίνα

Σήμερα τιμάται η Αγία Ακυλίνα

Η Αγία Ακυλίνα, η οποία τιμάται σήμερα 27 Σεπτεμβρίου, καταγόταν από το χωριό Ζαγκλιβέρι της Θεσσαλονίκης.