• χαριτίνη

    Αγία Χαριτίνη

    Η Αγία Χαριτίνη, η μνήμη της οποίας τιμάται στις 5 Οκτωβρίου, άθλησε επί Διοκλητιανού (284 - 305 μ.Χ.). Υπήρξε...