πατριάρχης

Οικ. Πατριάρχης προς Ρουμανίας Δανιήλ: Ανύστακτη μέριμνα της Αγίας Μεγάλης Εκκλησίας προς τους Ρουμανόφωνους πιστούς

"Επιθυμούμεν και από της θέσεως αυτής να διαβεβαιώσωμεν τον προσφιλέστατον αδελφόν και συλλειτουργόν περί της ανυστάκτου μερίμνης και φροντίδος...

TOP NEWS