• σεβαστιανή

    Αγία Σεβαστιανή

    Η Αγία Σεβαστιανή, η οποία εορτάζει σήμερα 24 Οκτωβρίου, καταγόταν από την πόλη Σεβαστή της Φρυγίας και διδάχτηκε τη...
  • σεβαστιανή

    Αγία Σεβαστιανή, τιμάται σήμερα 24 Οκτωβρίου

    Η Αγία Σεβαστιανή, τη μνήμη της οποίας εορτάζουμε στις 24 Οκτωβρίου έκαστου έτους,  καταγόταν από την πόλη Σεβαστή της...