• Ταϊσία

    Αγία Ταϊσία

    Η ομορφιά της Αγία Ταϊσίας, η οποία τιμάται σήμερα 8 Οκτωβρίου, ήταν από τις σπάνιες. Πλεονέκτημα, που αποβαίνει ολέθριο,...
  • αγία ταισία

    Αγία Ταϊσία, τιμάται σήμερα 8 Οκτωβρίου

    Η Αγία Ταϊσία, η οποία εορτάζει σήμερα 8 Οκτωβρίου, είχε ομορφιά από τις πιο σπάνιες. Πλεονέκτημα, που αποβαίνει ολέθριο, όταν...

TOP NEWS