Ταϊσία

Αγία Ταϊσία

Η ομορφιά της Αγία Ταϊσίας, η οποία τιμάται σήμερα 8 Οκτωβρίου, ήταν από τις σπάνιες. Πλεονέκτημα, που αποβαίνει ολέθριο,...

TOP NEWS