Ο αγιασμένος άνθρωπος

Σοφὸς εἶναι αὐτὸς ποὺ οἰκοδομεῖ τὴν οἰκοδομὴ τῆς ψυχῆς του πάνω στὸ Εὐαγγέλιο.

TOP NEWS