εικόνες

Τι είναι οι Άγιες Εικόνες;

Οι Άγιες Εικόνες είναι τα "βιβλία των αγραμμάτων".  Οι εικόνες διδάσκουν τους αγραμμάτους και όχι μόνο.

TOP NEWS