φλώρος

Άγιοι Φλώρος και Λαύρος

Οι Άγιοι Φλώρος και Λαύρος, τους οποίους τιμά σήμερα 18 Αυγούστου η Εκκλησία ήταν δίδυμα αδέλφια και ήταν άρρηκτα...

TOP NEWS