μύριοι

Άγιοι Μύριοι

Οι Άγιοι Μύριοι (10.000) Όσιοι της Νιτρίας, οι οποίοι τιμώνται σήμερα 10 Ιουλίου, θανατώθηκαν με φωτιά από τον επίσκοπο...

TOP NEWS