μάρτυρες

Άγιοι Πεντεκαίδεκα Ιερομάρτυρες

Οι άγιοι Πεντεκαίδεκα ιερομάρτυρες, οι οποίοι εορτάζουν σήμερα 28 Νοεμβρίου και οι οποίοι τιμώνται ιδιαιτέρως και είναι πολιούχοι της...

TOP NEWS