μάρτυρες

Άγιοι Σαράντα Πέντε Μάρτυρες

Οι Άγιοι Σαράντα Πέντε Μάρτυρες, οι οποίοι τιμώνται σήμερα 10 Ιουλίου, μαρτύρησαν στη Νικόπολη της Αρμενίας και μεταξύ αυτών...

TOP NEWS