σέργιος

Άγιοι Σέργιος και Βάκχος

Οι Άγιοι Σέργιος και Βάκχος, τη μνήμη των οποίων τιμάμαι σήμερα 7 Οκτωβρίου, υπηρετούσαν στις στρατιωτικές τάξεις του αυτοκράτορα...

TOP NEWS