Συνείδηση και διάκριση

  "Συνείδηση και διάκριση" Αγίου Δημητρίου του Ροστώφ
 • καύχηση

  Καύχηση και αυτοέπαινος

  Ζητάς με πάθος και μανία τον έπαινο, την αναγνώριση και τη δόξα των ανθρώπων. Εκτός από τον Θεό, τον...
 • καύχηση

  Υπομονή στις θλίψεις

  Υπομονή στις θλίψεις, Αγίου Δημητρίου του Ροστώφ
 • καύχηση

  Γιατί είναι πολλές οι θλίψεις των δικαίων

  Δυστυχείς και θλίβεσαι και πειράζεσαι; Χαίρε, γιατί ο Κύριος ασχολείται μαζί σου, είναι δίπλα σου. Ευτυχείς και πλουτείς και...
 • λογισμών

  Ο πόλεμος των λογισμών

  Aπό τους πονηρούς λογισμούς πού πολεμοῦν τόν ἄνθρωπο, τρεῖς εἶναι οἱ πιό σκληροί: τῆς ἀπιστίας, τῆς βλασφημίας καί τῆς...
 • λογισμών

  Ο πόλεμος των λογισμών

  Aπό τους πονηρούς λογισμούς πού πολεμοῦν τόν ἄνθρωπο, τρεῖς εἶναι οἱ πιό σκληροί: τῆς ἀπιστίας, τῆς βλασφημίας καί τῆς...

TOP NEWS