επίκτητος

Άγιος Επίκτητος ο θαυματουργός

O Άγιος Επίκτητος ο θαυματουργός, τη μνήμη του οποίου τιμάμαι στις 12 Οκτωβρίου έκαστου έτους, ήταν ένας από τους...

TOP NEWS