γλυκέριος

Άγιος Γλυκέριος ο γεωργός

Ο Άγιος Μάρτυς Γλυκέριος, ο οποίς τιμάται σήμερα 23 Απριλίου, αναφέρεται στο Συναξάρι του Μεγαλομάρτυρα Γεωργίου

TOP NEWS