ιωάννης

Άγιος Ιωάννης ο Κάλφας ο Νεομάρτυρας

Ο Άγιος Ιωάννης ο Κάλφας τιμάται από την Εκκλησία στις 26 Φεβρουαρίου έκαστου έτους. Εργαζόταν σαν λεπτουργός κάλφας στο παλάτι...

TOP NEWS