ιωάννης

Άγιος Ιωάννης ο Τραπεζούντιος

Άγιος Ιωάννης ο Τραπεζούντιος ο εν Ασπροκάστρω αθλήσας, ο Νεομάρτυρας, τιμάται σήμερα 12 Ιουνίου από την Εκκλησία.

TOP NEWS