Άγιος Μακάριος: Η πτώση του Αδάμ

Γιατί μετά την παράβαση τα νοήματά του έγιναν γήινα και χαμηλά και το απλό και αγαθό φρόνημά του αναμείχθηκε...

TOP NEWS