μάξιμος

Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής

Ο Άγιος Μάξιμος, ο οποίος τιμάται σήμερα 21 Ιανουαρίου, γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη το 580 από πλούσιους και ευγενείς γονείς.