• μελέτιος

    Άγιος Μελέτιος Πηγάς

    Ο Άγιος Μελέτιος Πηγάς , ο οποίος τιμάται σήμερα 13 Σεπτεμβρίου, υπήρξε πατριάρχης Αλεξανδρείας (1590 - 1601 μ.Χ.).

TOP NEWS