μελέτιος

Άγιος Μελέτιος Πηγάς

Ο Άγιος Μελέτιος Πηγάς , ο οποίος τιμάται σήμερα 13 Σεπτεμβρίου, υπήρξε πατριάρχης Αλεξανδρείας (1590 - 1601 μ.Χ.).