πάτερ

«Πάτερ ἡμῶν»!

«Πάτερ ἡμῶν»! Ἁγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς.