ουάρος

Άγιος Ούαρος

Άγιος Ούαρος, τιμάται σήμερα 19 Οκτωβρίου από την Εκκλησία. 

TOP NEWS