ουάρος

Άγιος Ούαρος

Άγιος Ούαρος, τιμάται σήμερα 19 Οκτωβρίου από την Εκκλησία.