Καλογερικές μαγειρικές

    Στα εκκλησιαστικά βιβλία, αλλά και στο βίο του, γίνονται ειδικές μνείες στη μαγειρική κατά τη διάρκεια κατηχήσεων και...

    Πατριαρχική Θεία Λειτουργία στην Αλεξάνδρεια

    Την Τετάρτη 25η Νοεμβρίου, εορτή της Αγίας ενδόξου Μεγαλομάρτυρος και Πανσόφου Αικατερίνης, ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και...