θεόδωρος

Άγιος Θεόδωρος ο Γραπτός

Ο Άγιος Θεόδωρος ο Γραπτός, ο οποίος εορτάζει σήμερα 27 Δεκεμβρίου ήταν γιος του Ιωνά , από την Παλαιστίνη,...

TOP NEWS