• όγδοη μέρα

    Ποιά είναι η Όγδοη μέρα;

    Όλοι γνωρίζουμε ότι οι ημέρες της δημιουργίας του κόσμου είναι επτά (7). Συχνά, ωστόσο, γίνεται λόγος για την όγδοη...
  • αιωνιότητα

    Τι είναι η αιωνιότητα;

    Αιωνιότητα είναι μια κατάσταση η οποία κυρίως χαρακτηρίζει τον Θεό.