αμετανοησία

Ποια αμαρτία δεν συγχωρείται;

Υπάρχει μια αμαρτία, που δεν συγχωρείται ποτέ. Η αμετανοησία. Αυτός που δεν μετανοεί, δεν συγχωρείται. 

TOP NEWS