λάζαρος

«Τι είδε o Λάζαρος….»

 «Την κοινήν Ανάστασιν προ του σού Πάθους πιστούμενος». Έτσι μεταφράζει με μια πρώτη και άμεση προσέγγιση η εκκλησιαστική υμνογραφία...

TOP NEWS