αναστάσιμη

Αναστάσιμη Καθημερινότητα

 Το μήνυμα του Αναστημένου Κυρίου δεν γνωρίζει σύνορα, διότι εκφέρεται σε μια κοινή γλώσσα, της αγάπης. Μια γλώσσα που...

TOP NEWS