ανοχή

Ανοχή Ελαττωμάτων

Μια παρεξήγηση που υπάρχει πάντα μέσα στο Σώμα της Εκκλησίας έχει να λύσει ο αποστολικός λόγος που θ’ ακουσθεί...

TOP NEWS