Αντίδωρο

Τι κάνουμε τα ψίχουλα από το Αντίδωρο

Το Αντίδωρο είναι ευλογημένος άρτος που βγαίνει από τα πρόσφορα που προσκόμισαν και προσέφεραν οι πιστοί, προκειμένου να τελεσθεί...