• Απόστολος Θωμάς

  Κυριακή του Θωμά

  Ο Απόστολος Θωμάς απουσίαζε όταν ο Χριστός, μετά την Ανάστασή Του, επισκέφθηκε τους Μαθητές Του στο υπερώον όπου ήταν...
 • Απόστολος Θωμάς

  Κυριακή του Θωμά

  Ο Απόστολος Θωμάς απουσίαζε όταν ο Χριστός, μετά την Ανάστασή Του, επισκέφθηκε τους Μαθητές Του στο υπερώον όπου ήταν...
 • Κυριακή του Θωμά

  Το Ευαγγέλιο της Κυριακής του Θωμά

  Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 25 Απριλίου 2020 (Κυριακὴ τοῦ Θωμᾶ) – ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ Κ´ 19 – 31
 • κυριακή

  Κυριακή του Θωμά

  Ο Απόστολος Θωμάς απουσίαζε όταν ο Χριστός, μετά την Ανάστασή Του, επισκέφθηκε τους Μαθητές Του στο υπερώον όπου ήταν...
 • Κυριακή του Θωμά

  Κυριακή του Θωμά: Το Ευαγγέλιο της ημέρας

  Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 15 Απριλίου 2018 (Κυριακὴ τοῦ Θωμᾶ) – ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ Κ´ 19 – 31
 • Απόστολος Θωμάς

  Κυριακή του Θωμά: Τι εορτάζουμε αύριο

  Ο Απόστολος Θωμάς απουσίαζε όταν ο Χριστός, μετά την Ανάστασή Του, επισκέφθηκε τους Μαθητές Του στο υπερώον όπου ήταν...
 • κυριακή

  Κυριακή του Θωμά

  Ο Απόστολος Θωμάς απουσίαζε όταν ο Χριστός, μετά την Ανάστασή Του, επισκέφθηκε τους Μαθητές Του στο υπερώον όπου ήταν...
 • ευαγγέλιο

  Το Ευαγγέλιο της Κυριακής του Θωμά

  Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 23 Απριλίου 2017 (Κυριακὴ τοῦ Θωμᾶ) - ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ Κ´ 19 - 31

TOP NEWS