Πιστοί και άπιστοι

Η πίστη ασφαλώς εδράζεται στο βίωμα  και εκφράζεται μόνο ορθόπρακτα. «Πιστεύω» σημαίνει αποδέχομαι ,¨αγγέλω πόλεμον¨ επί πάσης αγερωχίας που...

TOP NEWS