ηρώδης

Πώς πέθανε ο Ηρώδης;

Ο Ηρώδης Α', ο επονομαζόμενος και Μέγας, υπήρξε Βασιλίας της Ιουδαίας από το 37 π.Χ. μέχρι και το έτος...

TOP NEWS