αχαριστίας

Περί αχαριστίας

Περί αχαριστίας: Αγαπάς ένα μηδενικό, όταν αγαπάς έναν αχάριστο. (Πλαύτος)

TOP NEWS