παύλος

«Πάντοτε χαίρετε…»

Από τα βάθη της φυλακής ο φλογε­ρος Απόστολος των Εθνών Παύλος προτρέπει τους Φιλιππησίους και όλους τους πιστούς: «χαίρετε...

TOP NEWS