Από 40 κύματα πέρασε ο Αρχιδιάκονος

Άλλοι κάνουν οικονομίες όλο τον χειμώνα για μια επίσκεψη στην Μύκονο κι άλλους τους πηγαίνουν κυριολεκτικά… με το ζόρι. 

TOP NEWS